Dřevěné pergoly

Přirozené vady dřeva jsou odchylky od původního tvaru a struktury , které vznikají během růstu stromu . Vznik a množství růstových vad ovlivňují zejména půdní a klimatické podmínky . Přirozené růstové vady dřeva rozdělujeme do sedmi skupin :

SUKY

Suky – jsou části větví s vlastními letokruhy obrostlé dřevem . Vyskytují se u všech dřevin , ztěžují opracování dřeva , snižují mechanické vlastnosti a někde i estetický vzhled .

TRHLINY

Trhliny – vznikají roztrhnutím dřeva ve směru vláken . Tvoří se různým způsobem : výsušné , mrazové , bleskové atd . 

KŘIVOST

Křivost – je odchýlení od podélné osy o křivky . Vyskytuje se u všech dřevin , nejčastěji u listnatých stromů a z jehličnanů u borovic .Křivost může být směrná nebo více směrná . Snižuje použití a výtěžnost dřeva . 

SBÍHAVOST

Sbíhavost – je zmenšování tloušťky kmene směrem ke koruně . Je-li větší jak jeden centimetr na jeden metr , považuje se za vadu . Zvyšují se ztráty a přeřezáváním vláken se snižuje pevnost dřeva . 

KOŘENOVÉ NÁBĚHY

Kořenové náběhy – jsou mimořádně rozšířené spodní části kmene , způsobené kořeny . Zvyšují pracnost a odpad při opracování kvůli nepravidelnosti struktury a zbarvení . 

TOČITOST ( ODKLON )

Točitost (odklon ) – je šroubovité odchýlení vláken od podélné osy kmene .Může být pravotočivé nebo levotočivé a má vliv především na pevnost dřeva . 

NEPRAVÉ JÁDRO 

Nepravé jádro – normální zbarvení kmenné dřeviny , které nemají jádro a nazývají se nepravé jádro . Nepravé jádro má nepravidelný tvar a vzniká důsledkem poranění nebo poškození hmyzem , houbami , atd . 

Množství růstových vad ovlivňuje kvalitu dřeva při jeho dalším zpracování . 

Jak bylo výše popsáno , vady určujeme proto , abychom mohli dřevu přisoudit určitou kvalitu . Proto se vytěžené dřevo zařazuje do jakostních tříd , kde se určuje , pro jaké zpracování a výrobky je dřevo vhodné . 

JAKOSTNÍ TŘÍDY DŘEVA 

Jakostní třídy dřeva – nepoužívají se žádné předpisy , jde spíš o zvyklosti výrobců , které přejímají obchodníci se dřevem . Nejčastěji se setkáváme s třemi jakostními třídami : I , II , III . První jakostní třída bývá v sortimentu omezeně ( například jde o středové hranoly ) . Dřevo v první jakosti je zdravé , pouze s přirozenými vadami v malém množství . Většina dřeva spadá do třídy II , III . třetí třída obsahuje řezivo s přirozenými vadami bez omezení počtu . Může být i napadeno brouky nebo hnilobou . Hodí se spíše na konstrukce například ( bednění ) . 

U NÁS NEJČASTĚJI POUŽÍVANOU DŘEVINOU JE SMRK  . 

Smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro zpracování , proto se smrk u nás stal naším nejrozšířenějším stromem . Smrkové dřevo je měkké , vonící pryskyřicí , poměrně lehké  , dlouhovláknité , přitom velmi pružné a pevné , dobře štípatelné . Dobře se opracovává ( řeže , hobluje , natírá ) . V suchu je velmi trvanlivé . V tesařství se nejčastěji  používá  například na střechy vazníky , krokve , podbití  , bednění atd . V truhlářství třeba na výrobu nábytku například selského . Smrkové dřevo je důležitou surovinou pro výrobu papíru . 

A proč je dřevo tak široce využíváno a jaké vlastnosti jsou nejvíce ceněny ? Je šetrné k životnímu prostředí , jde o obnovitelný materiál . 

Dřevo je všestranným materiálem , který nás provází po celý život . Jen málokdo by dokázal žít bez využití dřevěných výrobků  v některé z jejich podob . Ať už ve formě papíru nebo postele .